Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Dolle toestanden in Zandvliet tijdens ‘Dolle Destag’

Trending story found on www.gva.be
Dolle toestanden in Zandvliet tijdens ‘Dolle Destag’
Zandvliet houdt jaarlijks zijn ‘Dolle Destag’. Bijna heel het dorp loopt verkleed rond, het lijkt wel Aalst in het klein. Om middernacht gaan de maskers af...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments