Vlaamse Media Powered by Trendolizer

'Het is bittere ironie dat universiteiten als geen ander aan kennisvernietiging doen'

Trending story found on www.knack.be
'Het is bittere ironie dat universiteiten als geen ander aan kennisvernietiging doen'
'2816 doctorandi. 1427 postdoctorale onderzoekers. Amper 50 vacatures voor vaste docentschappen.' Talentvolle jonge onderzoekers kijken op tegen een schier onoverwinbare muur van jobonzekerheid. Tachtig onderzoekers onderschrijven een oproep om de academische trajecten te hertekenen.
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments