Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Hoogdrachtige merrie vermist na dispuut

Trending story found on www.gva.be
Hoogdrachtige merrie vermist na dispuut
Een paardenliefhebster en -trainster uit Borsbeek heeft bij de politiezone Minos aangifte gedaan van de diefstal van haar bruine, hoogdrachtige merrie Yenk...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments