Vlaamse Media Powered by Trendolizer

'Jambon pleegde een dodelijke aanslag op Montesquieu'

Trending story found on www.knack.be
'Jambon pleegde een dodelijke aanslag op Montesquieu'
'Principes waar drie eeuwen geleden voor gestreden werd, worden met populistische, electorale praat in één zin van de kaart geveegd,' schrijft advocate Saskia Kerkhofs.
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments