Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Ook seksueel wangedrag bij Artsen zonder Grenzen

Trending story found on www.demorgen.be
Ook seksueel wangedrag bij Artsen zonder Grenzen
Artsen zonder Grenzen werd in 2017 geconfronteerd met 24 gevallen van seksueel misbruik of ongewenst seksueel gedrag binnen de eigen organisatie. Dat heeft…
[Source: www.demorgen.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments