Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Reken vrijdag niet op de bus: grote hinder verwacht bij De Lijn

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Reken vrijdag niet op de bus: grote hinder verwacht bij De Lijn
De directie van openbaarvervoermaatschappij De Lijn raadt reizigers aan om vrijdag niet te rekenen op haar bussen en trams om op bestemming te raken. Het p...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments