Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Staking De Lijn: "Reken er niet op dat u vrijdag met bus of tram ter plaatse raakt"

Trending story found on www.demorgen.be
Staking De Lijn: "Reken er niet op dat u vrijdag met bus of tram ter plaatse raakt"
Vrijdag wordt grote hinder verwacht bij de trams en bussen van De Lijn. Het personeel houdt die dag een 24-urenstaking, uit protest tegen een aangekondigde…
[Source: www.demorgen.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments