Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Telenet waarschuwt voor valse sms: “Wees altijd op je hoede, ze proberen het voortdurend”

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Telenet waarschuwt voor valse sms: “Wees altijd op je hoede, ze proberen het voortdurend”
Er doet opnieuw een valse sms van Base de ronde. Daarin staat te lezen dat de betaling van de klant tweemaal uitgevoerd is en er dus geld teruggestort zal ...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments