Vlaamse Media Powered by Trendolizer

VIDEO UZA krijgt internationale erkenning als traumacentrum

Trending story found on atv.be
VIDEO UZA krijgt internationale erkenning als traumacentrum
Het UZA, het universitair ziekenhuis Antwerpen, heeft een internationale erkenning gekregen als traumacentrum. Een Duitse gespecialiseerde organisatie heeft de werking van dat UZA-centrum onder de loupe genomen. En oordeelt dat het voldoet aan de hoge…
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments