Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Gwendolyn Rutten, Open VLD-voorzitster: 'We leven in een bijna communistisch land'

Trending story found on www.humo.be
Gwendolyn Rutten, Open VLD-voorzitster: 'We leven in een bijna communistisch land'
Gwendolyn Rutten (42) is in de wolken. Dat hoort zo voor een liberale partijvoorzitter die recent een lijstje duur bevochten lastenverlagingen mocht presenteren....
[Source: www.humo.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments