Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Journalist Karl Apers wordt sp.a’er: “De sossen zijn nodig, want deze burgemeester houdt niet van zijn stad”

Trending story found on www.gva.be
Journalist Karl Apers wordt sp.a’er: “De sossen zijn nodig, want deze burgemeester houdt niet van zijn stad”
Karl Apers uit Berchem ruilt de journalistiek bij de regionale zender ATV voor een politieke loopbaan bij de Antwerpse sp.a. Een niet zo voor de hand ligge...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments