Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Toenemend geweld tegen opvoeders: “Geregeld spelen mijn collega’s een pluk haar kwijt”

Trending story found on www.gva.be
Toenemend geweld tegen opvoeders: “Geregeld spelen mijn collega’s een pluk haar kwijt”
Het personeel van de vijf instellingen van de Broeders van Liefde gaat op 7 mei staken om te protesteren tegen het toenemend geweld tegen opvoeders en onde...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments