Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Benedict Cumberbatch alleen maar in film meer als tegenspeelster zelfde salaris krijgt

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Benedict Cumberbatch alleen maar in film meer als tegenspeelster zelfde salaris krijgt
Benedict Cumberbatch heeft in een interview laten weten dat hij in de toekomst enkel nog rollen zal aanvaarden als zijn vrouwelijke tegenspeler evenveel sa...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments