Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Paul Magnette: “nagenoeg geen onderscheid tussen N-VA en Vlaams Belang op vlak van idéologie xenophobe”

Trending story found on doorbraak.be
Paul Magnette: “nagenoeg geen onderscheid tussen N-VA en Vlaams Belang op vlak van idéologie xenophobe”
Paul Magnette (PS) heeft het in twee krantenterviews gehad over de aanpak van de migratie, en viseert hierbij de mentaliteit in Vlaanderen. De lezers van Le Soir reageerden hiertegen opvallend sceptisch.
[Source: doorbraak.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments