Vlaamse Media Powered by Trendolizer

En de boer, hij ploegt voort

Trending story found on www.standaard.be
En de boer, hij ploegt voort
In 2016 werden dubbel zoveel weides omgeploegd als in 2015. In 2017 is dat aantal nog eens verdubbeld. Nefast voor de klimaatopwarming.
[Source: www.standaard.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments