Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Haarden van blauwalgen ontdekt in Antwerpse kanalen

Trending story found on www.gva.be
Haarden van blauwalgen ontdekt in Antwerpse kanalen
Uit metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat er in drie kanalen die de provincie Antwerpen doorkruisen, blauwalgen zijn aangetroffen. E...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments