Vlaamse Media Powered by Trendolizer

'Siegfried Bracke, meertaligheid is altijd een troef'

Trending story found on www.knack.be
'Siegfried Bracke, meertaligheid is altijd een troef'
Doctoraatsstudent Mathijs Debaene schrok van het feit dat Kamervoorzitter en Gents kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen Siegfried Bracke (N-VA) verklaarde het te betreuren dat kinderen met een migratieachtergrond op de speelplaats in Gent hun thuistaal mogen spreken. 'Taalkundig gezien is er geen enkele reden om thuistalen anders dan het Nederlands niet op school toe te laten.'
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments