Vlaamse Media Powered by Trendolizer

VIDEO: Hannelore (29) verloor haar kindje na 38 weken zwangerschap

Trending story found on www.flair.be
VIDEO: Hannelore (29) verloor haar kindje na 38 weken zwangerschap
Hannelore (29) is een sterrenmama. Haar eerste dochtertje Rosalie stierf in de laatste week van de zwangerschap. Maar mede dankzij de vzw Boven De Wolken zal ze altijd aanwezig zijn in hun gezin.
[Source: www.flair.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments