Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Antwerpen Kiest : sp.a aan het woord

Trending story found on atv.be
Antwerpen Kiest : sp.a aan het woord
In Antwerpen Kiest peilen we de laatste dagen voor de verkiezingen naar de ambities en plannen van de politieke partijen in Antwerpen. De partijen zullen kritisch bevraagd worden door politicoloog Dave Sinardet en De Tijd journalist Rik Van Cauwelaert. …
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments