Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Bart De Pauw wil weten wie aan basis van onderzoek tegen hem lag

Trending story found on www.gva.be
Bart De Pauw wil weten wie aan basis van onderzoek tegen hem lag
Televisiemaker Bart De Pauw wil weten wie aan de basis van het onderzoek tegen hem lag. Hij wil daarvoor verzegelde enveloppen met getuigenissen tegenover ...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments