Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Derde rijstrook is maat voor niks: iedere ochtend file op E313 naar Hasselt

Trending story found on www.hbvl.be
Derde rijstrook is maat voor niks: iedere ochtend file op E313 naar Hasselt
Wie in de ochtendspits naar Hasselt moet via de E313, staat tegenwoordig aan te schuiven in Lummen. De file is er nog altijd, na de aanleg van de derde rij...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments