Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Everzwijnen teisteren Lommelse woonbuurt: “Eerst wegjagen, dan pas schieten”

Trending story found on www.hbvl.be
Everzwijnen teisteren Lommelse woonbuurt: “Eerst wegjagen, dan pas schieten”
Het moederdier doodschieten zodat de jongen op de vlucht slaan. Dat is het strategisch plan om de rotte everzwijnen die in een woonwijk in Lommel centrum r...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments