Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Leraren aardrijkskunde vrezen voor hun vak

Trending story found on www.standaard.be
Leraren aardrijkskunde vrezen voor hun vak
Dreigt aardrijkskunde te verdwijnen als het vak opgaat in een cluster wetenschappen & techniek? In het katholiek onderwijs groeit de onrust.
[Source: www.standaard.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments