Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Leraren vrezen voor hun vak: is het binnenkort gedaan met de lessen aardrijkskunde?

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Leraren vrezen voor hun vak: is het binnenkort gedaan met de lessen aardrijkskunde?
Dreigt aardrijkskunde te verdwijnen? Bij de opmaak van de nieuwe leerplannen voegt het katholiek onderwijs het vak toe aan de cluster Wetenschappen & Techn...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments