Vlaamse Media Powered by Trendolizer

VIDEO "Je bent eigenlijk grootouder en plots word je dan een ouder, niet gemakkelijk"

Trending story found on atv.be
VIDEO "Je bent eigenlijk grootouder en plots word je dan een ouder, niet gemakkelijk"
De Week van de Pleegzorg staat in het teken van pleeggróótouders. In Antwerpen vangen meer dan 400 gezinnen een pleegkind op. En één vierde daarvan zijn pleeggrootouders. Zij zorgen voor de opvang van de kleinkinderen omdat hun eigen kinderen niet voor…
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments