Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Aan boord van de ‘hoffelijkste buslijn’ van de provincie: “Een simpele goeiedag doet al veel deugd”

Trending story found on www.gva.be
Aan boord van de ‘hoffelijkste buslijn’ van de provincie: “Een simpele goeiedag doet al veel deugd”
Een vriendelijke goeiedag van passagier naar chauffeur en omgekeerd: alleen al dat kleine gebaar maakt een wereld van verschil. Daar is iedereen het over e...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments