Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Plaag van diefstallen in Brusselse stations: zo snel ben je je bagage kwijt

Trending story found on www.gva.be
Plaag van diefstallen in Brusselse stations: zo snel ben je je bagage kwijt
Elke dag maken gauwdieven en zakkenrollers minstens tien slachtoffers in Brusselse stations. Vooral in het Zuidstation woedt een echte plaag. Onlangs waren...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments