Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Baggeraar DEME gaat plastic vangen in Schelde

Trending story found on www.gva.be
Baggeraar DEME gaat plastic vangen in Schelde
De Belgische baggeraar DEME heeft bij de Vlaamse overheid een dossier ingediend om op de Schelde een ‘plasticvanger’ te installeren. Het bedrijf plant een ...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments