Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Hoe ga je als ouder om met kinderen die brossen om actie te voeren?

Trending story found on www.demorgen.be
Hoe ga je als ouder om met kinderen die brossen om actie te voeren?
“Mama, papa, ik wil volgende week ook brossen voor de bossen.” Het is een zinnetje dat wellicht aan menige keukentafel te horen is, nu de spijbelactie…
[Source: www.demorgen.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments