Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Hoofd- en halskanker wordt best behandeld in Limburg

Trending story found on www.hbvl.be
Hoofd- en halskanker wordt best behandeld in Limburg
Patiënten met hoofd- en halskanker hebben de hoogste overlevingskans als ze zich laten behandelen in Limburg. Patiënten die radiotherapie kregen in het Lim...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments