Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Minister Weyts wil maatregelen nemen om dierenleed te voorkomen: “Hoog tijd om iets tegen luid vuurwerk te doen”

Trending story found on www.hbvl.be
Minister Weyts wil maatregelen nemen om dierenleed te voorkomen: “Hoog tijd om iets tegen luid vuurwerk te doen”
Storm, de kameel van Koen Vanmechelen, heeft het vuurwerk van de recente nieuwjaarsviering niet overleefd, en hij is lang niet het enige dier. Alleen al vo...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments