Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Politie nam 106 dieren in beslag

Trending story found on www.hbvl.be
Politie nam 106 dieren in beslag
De ‘dierenpolitie’ van de politiezone LRH dat is inspecteur Silvia Della Volpe. Ze gaat voortaan de meldingen van dierenverwaarlozing of -mishandeling beha...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments