Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Schepen Tom Meeuws: “Laten we stoppen met elkaar de kop in te kloppen”

Trending story found on www.gva.be
Schepen Tom Meeuws: “Laten we stoppen met elkaar de kop in te kloppen”
“Politici geven te veel de indruk dat je door elkaar de kop in te kloppen veel stemmen kan halen, maar dat is niet gebleken bij de gemeenteraadsverkiezinge...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments