Vlaamse Media Powered by Trendolizer

VIDEO Sint Anneke moet opnieuw een toeristische parel worden

Trending story found on atv.be
VIDEO Sint Anneke moet opnieuw een toeristische parel worden
Het strand van Sint-Anneke op Linkeroever krijgt een hedendaagse grandeur. Het Antwerpse stadsbestuur wil de verhoging van de dijken, nodig voor het stijgende Scheldewater, aangrijpen om er de invulling grondig te veranderen. Het beton op de wandeldijk…
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments