Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Voka: “Werkloosheid bij jongeren van allochtone origine kost Antwerpen half miljard euro”

Trending story found on www.gva.be
Voka: “Werkloosheid bij jongeren van allochtone origine kost Antwerpen half miljard euro”
De ondernemersorganisatie Voka Antwerpen-Waasland waarschuwt voor een maatschappelijk drama als de jeugdwerkloosheid bij jongeren van allochtone origine ni...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments