Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Zwarte rook boven Antwerpen is door een affakkeling

Trending story found on www.gva.be
Zwarte rook boven Antwerpen is door een affakkeling
Er is donderdagvoormiddag om veiligheidsredenen een affakkeling bezig ter hoogte van de Scheldelaan in de Antwerpse haven. “Daarbij is er veel rook en een ...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments