Vlaamse Media Powered by Trendolizer

'Jean-Marie Dedecker, ook ik heb het stilaan gehad met die groene progressieve haarkloverij'

Trending story found on www.knack.be
'Jean-Marie Dedecker, ook ik heb het stilaan gehad met die groene progressieve haarkloverij'
Sara De Mulder, antropologe en kernlid van denktank Liberales, klimt in de pen naar aanleiding van het opiniestuk van Jean-Marie Dedecker: 'U speelde in de bossen en verwijt de huidige generatie kinderen dat niet te doen? Komt u mij even tonen waar er nog bos is waar mijn kinderen in kunnen spelen?'
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments