Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Kan de planeet vragen dat we kinderloos blijven?

Trending story found on www.demorgen.be
Kan de planeet vragen dat we kinderloos blijven?
Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel en opiniemaker bij De Morgen. Zijn column verschijnt op zaterdag.
[Source: www.demorgen.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments