Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Elektriciteitspanne in Wijnegem Shoppingcenter

Trending story found on www.gva.be
Elektriciteitspanne in Wijnegem Shoppingcenter
In het Wijnegem Shoppingcenter is momenteel een interventie aan de gang door de brandweer. Een hoogspanningscabine geraakte oververhit en daardoor viel de ...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments