Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Janne komt ter wereld op pechstrook E313: “Drie keer persen en ze was er”

Trending story found on www.gva.be
Janne komt ter wereld op pechstrook E313: “Drie keer persen en ze was er”
Kilometerpaal 12.9 op de pechstrook van de E313 in Massenhoven. Waarschijnlijk zal het niet op haar identiteitskaart staan later, maar het is wel degelijk ...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments