Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Lichtende nachtwolken zichtbaar over ons land

Trending story found on www.hbvl.be
Lichtende nachtwolken zichtbaar over ons land
Deze nacht was er een zeldzaam natuurfenomeen te zien boven ons land: de lichtende nachtwolken. Wolken die normaal niet zichtbaar zijn maat tussen eind mei...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments