Vlaamse Media Powered by Trendolizer

PVDA worstelt met blind anti-imperialisme

Trending story found on www.apache.be
PVDA worstelt met blind anti-imperialisme
Blind anti-imperialisme leidt tot 'de vijand van mijn vijand is mijn vriend'-houding en verdeelt militanten op uiterst links.
[Source: www.apache.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments