Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Rattenvergif steeds meer ter discussie. Wat zijn de alternatieven?

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Rattenvergif steeds meer ter discussie. Wat zijn de alternatieven?
Zelfs na een regenperiode worden ze ­overal gespot: ratten. En dat terwijl de ­bestrijdingsmethode steeds meer ter ­discussie staat. Rattenvergif ­bezorgt ...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments