Vlaamse Media Powered by Trendolizer

SLAPP-rechtszaken Daniël Termont draaien op niets uit - Doorbraak.be ?

Trending story found on doorbraak.be
SLAPP-rechtszaken Daniël Termont draaien op niets uit - Doorbraak.be ?
Ignace Vandewalle kreeg gelijk in een proces aangespannen door Daniël Termont. Meteen een oproep om rechtszaken om de vrije meningsuiting te beknotten, tegen te gaan.
[Source: doorbraak.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments