Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Wellen maakt zich op voor de drukste weekends van het jaar

Trending story found on www.hbvl.be
Wellen maakt zich op voor de drukste weekends van het jaar
In Wellen wordt alles in gereedheid gebracht voor de twee drukste weekends van het jaar. Dit weekend organiseert de VZW Wellense middenstand haar jaarlijks...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments