Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Alweer de grote Laurent show

Trending story found on www.nieuwsblad.be
 Alweer de grote Laurent show
Hij verstuurde sms’jes tijdens het defilé en ging zelfs telefoneren toen het leger voor zijn neus marcheerde. Tikte met zijn sabel tegen de benen van zijn ...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments