Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Filip Dewinter "Desnoods het leger inzetten om te laten zien wie de baas is"

Trending story found on atv.be
Filip Dewinter "Desnoods het leger inzetten om te laten zien wie de baas is"
Filip Dewinter van Vlaams Belang wil de gemeenteraad bijeen roepen, want het stadsbestuur en de politie hebben de drugsmaffia niet onder controle, zegt hij. Vroeg of laat zullen er slachtoffers vallen en dus moet het leger maar eens ingezet worden zegt…
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments