Vlaamse Media Powered by Trendolizer

9,5 miljard mensen in 2050 is niet leefbaar

Trending story found on doorbraak.be
9,5 miljard mensen in 2050 is niet leefbaar
Het IPCC en WRI zijn categoriek: landbouwgrond dient vervangen te worden door bossen en de veestapel moet kleiner of we hebben problemen.
[Source: doorbraak.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments