Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Algemeen misverstand: “De Onbevlekte Ontvangenis betekent niet dat Maria geen seks had”

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Algemeen misverstand: “De Onbevlekte Ontvangenis betekent niet dat Maria geen seks had”
Heel wat Vlamingen hebben donderdag vrijaf omdat we dan Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart vieren. De perfecte aanleiding om één van de grootste misverstanden ove...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments