Vlaamse Media Powered by Trendolizer

"De Vlaamse canon gaat leiden tot ruzies en discussies"

Trending story found on atv.be
"De Vlaamse canon gaat leiden tot ruzies en discussies"
In navolging van Nederland wil de N-VA met de nieuwe Vlaamse regering een Vlaamse canon opstellen. Dat is een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur en geschiedenis die Vlaanderen als Europese natie typeren, klinkt het. Onze leerlingen op school…
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments